nl | fr
 

KERNTAKEN

Realisaties tot op heden

BOFAS werd officieel erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) op 26 maart 2004. Tijdslijn

Status

Het totale aantal ontvankelijke aanvragen op dit ogenblik is 3.786.

Rol van BOFAS

BOFAS streeft naar een kwalitatieve dienstverlening, een transparante communicatie en een correcte taakvervulling met het oog op een ecologisch verantwoord resultaat.

Na het succes van Samenwerkingsakkoord 1 en 2 ondersteunt BOFAS ook een derde akkoord. De vier kerntaken van BOFAS daarbij zijn:

BOFAS communiceert

Tijdens de aanmeldingsfase is een van de kerntaken van BOFAS het tijdig verstrekken van correcte informatie over BOFAS aan alle potentiële aanvragers. Om deze kerntaak te realiseren heeft BOFAS een geïntegreerd communicatieplan opgesteld en geïmplementeerd.

BOFAS saneert

BOFAS zorgt voor zowel de financiële alsook operationele tussenkomst bij de bodemsanering van het tankstation bij het type ‘Sluiting’.

BOFAS betaalt terug

Bij het type ‘Voortzetting van het tankstation’, ‘Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ en ‘Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ staat BOFAS in voor de administratieve opvolging, adviesverlening rond onderzoeken en saneringsvoorstellen, de controle en de terugbetaling van het dossier. Bofas kan ook administratieve ondersteuning verlenen voor het opmaken van een aanvraag tot terugbetaling.

BOFAS ondersteunt

In de saneringsfase zal BOFAS op regelmatige tijdstippen de aanvragers op de hoogte houden van de stand van zaken in hun dossier. BOFAS ondersteunt aanvragers bij het indienen van hun dossiers en is beschikbaar voor vragen.

Agenda voor de toekomst: einddatum van 2019 in het vizier

BOFAS zal alles in het werk stellen om de vastgelegde einddatum van 2019 voor de uitvoering van het volledige project te halen. Alle saneringsdossiers werden opgestart, waarbij nu de focus ligt op in-situprojecten en de verdere ondersteuning, opvolging en afhandeling van terugbetalingsdossiers.