nl | fr
 

VERVALLEN VAN DE HYPOTHEEK
Indien BOFAS een hypotheek op uw terrein heeft genomen, kan u via uw notaris een handlichting verkrijgen. De kosten van de handlichting zijn niet ten laste van BOFAS.