nl | fr
 

AANVRAGEN
Er kunnen momenteel geen nieuwe saneringsaanvragen meer worden ingediend. Enkel aanvragen tot terugbetaling van de saneringskosten worden nog verwerkt. De medewerkers van BOFAS kunnen u ondersteunen bij het invullen en indienen van een aanvraag tot terugbetaling. Hiervoor kan u telefonisch een beroep doen op BOFAS via het nummer 02 788 29 00 of via mail naar info@bofas.be.

Aanvraag tot terugbetaling van de saneringskosten (fase 2)

Bij voortzetting of vernieuwing van het tankstation (al dan niet bij wijze van overgangsmaatregel)

Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is en nadat u voor de uitgevoerde bodemsaneringswerken een eindverklaring heeft ontvangen van de bevoegde overheid, zal BOFAS de kosten met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van uw terrein controleren. Na positieve evaluatie van uw aanvraag tot terugbetaling zullen wij uiterlijk binnen de drie maanden (voortzetting) of zes maanden (voortzetting bij wijze van overgangsmaatregel) de saneringskosten (gedeeltelijk) terugbetalen voor zover er voldoende middelen aanwezig zijn.

Meer specifiek bepaalt de wetgeving dat de tussenkomst van het Fonds beperkt is tot een maximumbedrag van:
  1. 37.200 EUR, wat betreft de bodemsanering van de grond.
  2. 37.200 EUR, wat betreft de bodemsanering van het grondwater.
De effectieve tussenkomst van het Fonds is steeds beperkt tot een maximumbedrag van 62.000 EUR.

Saneringskosten van de bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van het tankstation, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Ook de kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de bodemsanering (niet-functionele afwerking van de site, investeringskosten, …), worden niet vergoed door BOFAS. In uw terugbetalingsaanvraag dient duidelijk aangegeven te worden welke kosten wel en welke kosten niet zijn gemaakt in het kader van de bodemsanering van het tankstation.

Als hulpmiddel bij het indienen van uw terugbetalingsaanvraag heeft BOFAS een handleiding opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. De toe te voegen documenten bij een terugbetalingsaanvraag zijn hieronder opgesomd.

Volgende documenten zijn verplicht toe te voegen bij uw fase 2 of terugbetalingsdossier:

Bij sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel

Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is en nadat u voor de uitgevoerde bodemsaneringswerken een eindverklaring heeft ontvangen van de bevoegde overheid, zal BOFAS de kosten met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van uw terrein controleren. Na positieve evaluatie van uw aanvraag tot terugbetaling zullen wij binnen de zes maanden de saneringskosten (gedeeltelijk) terugbetalen, voor zover er voldoende middelen aanwezig zijn.

Saneringskosten van de bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van het tankstation, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Echter dient u in uw terugbetalingsaanvraag wel deze kosten op te nemen. Wij vragen u ook duidelijk aan te geven welke kosten zijn gemaakt in het kader van de bodemsanering van het tankstation en welke kosten gemaakt zijn in het kader van de niet-tankstationgerelateerde bodemsanering.

Alle kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de bodemsanering (niet-functionele afwerking van de site, investeringskosten, …), worden niet vergoed door BOFAS.

Als hulpmiddel bij het indienen van uw terugbetalingsaanvraag heeft BOFAS een handleiding opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. De toe te voegen documenten bij een terugbetalingsaanvraag zijn hieronder opgesomd.

Volgende documenten zijn verplicht toe te voegen bij uw fase 2 of terugbetalingsdossier: