nl | fr
 

HOE GAAN BODEMSANERINGEN IN ZIJN WERK?
In een bodemsaneringsproject wordt een onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke fases.

In de eerste fase worden de voorbereidingen getroffen om de werken uit te voeren. Dit wordt uitgebreid beschreven in een bodemsaneringsproject (BSP) aan de hand van de resultaten van bodemonderzoeken. Deze worden uitgevoerd door onafhankelijke en erkende milieudeskundigen.

In de tweede fase starten de effectieve werken, die bestaan uit civieltechnische werken en indien nodig in-situsanering. Elke fase moet dan ook nog onderverdeeld worden in een fase van uitvoering door BOFAS (en/of derden) en een fase van goedkeuring door de overheid. Het proces is dus vrij complex, maar wordt zo efficiënt mogelijk geleid door de projectleider van BOFAS. De termijn van de werken hangt af van de gekozen saneringstechniek.