nl | fr
 

AANNEMERS

Standaardbestek

Sommige Txxxx-documenten met dezelfde nummers zijn tweemaal aanwezig in onderstaande lijst. Gelieve in dit geval erop te letten dat u het juiste document van het juiste raamcontract gebruikt. In geval van huidig raamcontract staat in de titel van het document RC2009 vermeld.

T4410Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan voor ontmanteling en bodemsaneringswerken op een voormalig tankstation DOWNLOAD
T5410Gecoördineerd standaardbestek voor de uitvoering van bodemsaneringswerken door middel van civieltechnische-, in-situ- en innoverende bodemsaneringstechnieken RC2009 v2 DOWNLOAD
T5411Gecoördineerd standaardbestek met betrekking tot raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken op voormalige tank­sta­tions door middel van civieltechnische, in-situ- en innoverende bodemsanerings­technieken RO2013 DOWNLOAD


Procedures en codes van goed gebruik

T3220FOR Kostenraming sanering in BSP v5 DOWNLOAD
T3320FOR Ontwerp IS RO2013 v4b DOWNLOAD
T5010PRO werfvoorbereiding en -organisatie V3 DOWNLOAD
T5020Procedure werkvergunning bodemsaneringswerken DOWNLOAD
T5021Formulier werkvergunning bodemsaneringswerken DOWNLOAD
T5060Procedure communicatie met derden DOWNLOAD
T5101PRO Opmaak van_project specifieke bestekken BSW bijlage 1 typedoorsneden verhardingen v3 DOWNLOAD
T5110Code van goede praktijk: mechanische boringen en plaatsing filters DOWNLOAD
T5120Code van goede praktijk: grondverzet op voormalige tankstations DOWNLOAD
T5130Code van goede praktijk: luchtmonitoring en persoonlijke beschermingsmiddelen DOWNLOAD
T5200Procedure voor reinigen en verwijderen tanks DOWNLOAD
T5205VGM-charters hoofd- en onderaannemers DOWNLOAD
T5210Procedure m.b.t. het betreden van besloten ruimten DOWNLOAD
T5220Procedure m.b.t. het toepassen van de code van goede praktijk voor het gebruik van (mobiele) gasdetectieapparatuur DOWNLOAD
T5275Inventaris VGM-preventie- en -reddingsmiddelen DOWNLOAD
T5285FOR Ongevallen- en incidentenmeldingen DOWNLOAD
T5510FOR meetstaat BSW RO2013 v5 DOWNLOAD
T5620Dagboek der werken, aanwezigheidslijst DOWNLOAD
T5910Overzicht DOWNLOAD
T5910_01Veiligheidsinformatieblad benzeen DOWNLOAD
T5910_02Veiligheidsinformatieblad benzine DOWNLOAD
T5910_03Veiligheidsinformatieblad ethylbenzeen DOWNLOAD
T5910_04Veiligheidsinformatieblad gasolie DOWNLOAD
T5910_05Veiligheidsinformatieblad huisbrandolie DOWNLOAD
T5910_06Veiligheidsinformatieblad MTBE DOWNLOAD
T5910_07Veiligheidsinformatieblad petroleum DOWNLOAD
T5910_08Veiligheidsinformatieblad tolueen DOWNLOAD
T5910_09Veiligheidsinformatieblad xyleen DOWNLOAD
T5910_10Veiligheidsinformatieblad furfural DOWNLOAD
T5910_11Veiligheidsinformatieblad glycol DOWNLOAD
T5910_12Veiligheidsinformatieblad naftaleen DOWNLOAD
T6010Werfvoorbereiding en -organisatie DOWNLOAD